Careers/Associates

Freshfields Associates

We willen niet de grootste zijn, maar wel tot de allerbesten behoren.

Careers/Associates

Carrièremogelijkheden

Bevind jij je nog vaak in de collegezaal? Of ben je een ervaren advocaat? Bij ons is er altijd plek voor talent.

Freshfields geldt wereldwijd al jaren als één van de meest toonaangevende internationale advocatenkantoren. Achter dat predicaat gaat een wereld schuil waarin getalenteerde professionals werken aan complexe zaken. Onze nationale en internationale cliënten zien ons als een betrouwbare adviseur en probleemoplosser die snel en doelgericht tot creatieve oplossingen komt, rekening houdend met maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Wereldwijd werken bij ons meer dan 2.800 juristen. In Amsterdam zijn we met ruim 90 advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen een internationaal en overzichtelijk kantoor. We willen niet de grootste zijn, maar wel tot de allerbesten behoren. Wil jij jezelf onderdompelen in uitdagende zaken en deel uitmaken van ons internationale team? Lees dan meer over de stappen naar een carrière bij Freshfields.

Studenten

Breng de kennis die je tot nu toe hebt opgedaan in de praktijk en ervaar uit eerste hand hoe het er dagelijks aan toe gaat op ons Amsterdamse kantoor.

Associates

Freshfields is altijd op zoek naar getalenteerde advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen. Voor iemand die in ons profiel past hebben wij altijd plek.

challenge
today

You make our firm.

challenge
today

Excellent and not too serious.

challenge
today

Connected globally.

Careers/Associates

Praktijkgroepen

Ons kantoor bestaat uit acht praktijkgroepen met elk hun eigen specialisaties. De aard van het werk vereist dat we regelmatig met verschillende praktijkgroepen in teamverband werken.

Deze teams bestaan uit advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen uit verschillende praktijkgroepen en jurisdicties. Freshfields heeft een internationale reikwijdte. Dit betekent dat zelfs in de meest complexe zaken, waarbij diverse jurisdicties en landen betrokken zijn, onze cliënten overal dezelfde excellente service kunnen verwachten.

Antitrust Competition & Trade

Antitrust Competition & Trade

Werken in de praktijkgroep Antitrust, Competition & Trade (ACT) betekent opereren in een complex spanningsveld. Het betekent ook je met energie en drive steeds weer verdiepen in de business van de cliënt om zo optimaal te kunnen adviseren over het mededingingsrecht. Hierbij gaat het advies over – of vertegenwoordiging bij – kartels, concentraties en machtsposities, meestal in internationaal verband.

De mededingingspraktijk van Freshfields is zowel internationaal als nationaal van wereldformaat. Vanuit het kantoor in Amsterdam opereren wij op mondiaal niveau. Dit wordt erkend door zowel collega’s als cliënten, die onze knowhow en professionaliteit op waarde weten te schatten. Wij hebben dan ook lange en hechte relaties met onze cliënten.

Bij een fusie of overname moet worden onderzocht of goedkeuring nodig is van de nationale mededingingsautoriteiten of de Europese Commissie. Zij onderzoeken of de transactie de concurrentie significant zou kunnen belemmeren. Indien goedkeuring vereist is dan zal de transactie moeten worden gemeld. Daar liggen ook mogelijkheden voor beginnende advocaten. Het gebeurt dat wij binnen het Freshfields netwerk meer dan 20 jurisdicties in kaart moeten brengen, met name voor de vraag welke meldingsdrempels er gelden. Het werk moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat cliënten anders een boeterisico lopen. Je hebt ook vaak contact met lokale kantoren in landen waar je niet snel komt. Na deze analyse onderzoek je meestal de marktafbakening, waarbij je gebruik maakt van eerdere besluiten en soms gespecialiseerde economen inschakelt. Afhankelijk van de uitkomsten worden er binnen en buiten de EU meldingen voorbereid en ingediend en worden interessante discussies over marktdynamiek gevoerd. Je moet je, steeds weer, verdiepen in de markten waarin je client opereert en zodoende bouw je een wereld aan ervaring en expertise op.

Corporate

Corporate

Onze praktijkgroep Corporate is world-class en vormt een van de grotere secties van het kantoor wereldwijd en in Amsterdam. Samen met ons geïntegreerde Corporate Notariaat biedt een team van zo’n 35 juristen vanuit Amsterdam aan onze cliënten een brede blik op het ondernemings- en vennootschapsrecht, daarbij leunend op de binnen de firm opgebouwde en continu verder ontwikkelde innovatieve, technische, en sector- en industrie specifieke knowhow.

Onze expertisegebieden in deze brede corporate transactie-, advies- en litigation praktijk omvatten fusies en (openbare) overnames, beursgangen en emissies van effecten, herstructureringen en carve-outs, en joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Daarnaast zijn grensoverschrijdende financial regulatory services dehoeksteen van onze praktijk.

Onze typische cliënten zijn de bij het grote publiek bekende maar soms ook minder bekende industriële bedrijven, financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en fintechs, en financiële investeerders, fonds managers, asset managers en andere financiële dienstverleners. Zij vertrouwen ons hun vaak bijzonder veeleisende en meestal internationale transacties, projecten en geschillen toe.

In zo’n deal, project of geschil komen verschillende aspecten van het ‘advocaat zijn’ bij elkaar: je hebt contact met je cliënt en je collega’s in verschillende jurisdicties om de feiten te onderzoeken, de complexiteit van de kwestie te ontrafelen, en de risico’s en mogelijkheden in kaart te brengen en met elkaar te bespreken. Je verzamelt dus alle input om voor jezelf een overzicht te creëren van alle risico’s en overige relevante aspecten van de zaak en je maakt de vertaalslag van het juridische verhaal naar je cliënt. Die zit niet te wachten op een opsomming van alleen de risico’s. Er moet een duidelijke oplossing komen, bij voorkeur met alternatieven en een heldere strategie. Hierbij moet je je goed hebben verdiept in de positie en de belangen van je cliënt. Service-mindedness en assertief kunnen schakelen tussen deze verschillende rollen als advocaat, zorgen voor een tevreden cliënt én, hopelijk, een geslaagde afronding van de zaak!

Dispute Resolution

Dispute Resolution

Binnen Freshfields is de procespraktijk gebundeld in de praktijkgroep Dispute Resolution (DR). In deze praktijkgroep werken verspreid over al onze kantoren meer dan 400 advocaten. Binnen DR maken wij dan weer onderscheid tussen Commercial Litigation, Financial Institutions Litigation en International Arbitration.

In Amsterdam houdt het team zich voornamelijk bezig met Commercial Litigation. Hieronder verstaan wij mede zaken op het gebied van Corporate Litigation, die wij veelal in teamverband met de praktijkgroep Corporate  behandelen. Geschillen tussen (multinationale) ondernemingen of tussen de organen van een onderneming onderling. Naast het adviseren over de (proces)strategie, staan we in Amsterdam regelmatig voor de rechter om een ordemaatregel te vragen, getuigen te horen in een (voorlopig) getuigenverhoor, een beslag te handhaven dan wel op te heffen, of om zaken ten gronde te bepleiten.

Het Amsterdamse team is ook veelal betrokken bij arbitrages die worden geadministreerd door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en bij internationale arbitragezaken waar Nederlandsrechtelijke aspecten aan zitten. In het laatste geval wordt nauw samengewerkt met kantoren van Freshfields in het buitenland. Ook worden cliënten bijgestaan in bindend advies procedures.

Finance

Finance

De financieringspraktijk van Freshfields Amsterdam adviseert op het gebied van ‘Banking en Finance’, ‘Restructuring en Insolventie’, ‘Debt Capital Markets’ en ‘Securitisations’. Het is een bijzonder internationale en diverse omgeving om in te werken. In onze financieringspraktijk werken wereldwijd meer dan 500 advocaten en Freshfields heeft een sterke positie in innovatieve financieringsstructuren, zoals de financiering van overnames, projectfinancieringen, kapitaalmarktfinancieringen, herstructureringen, securitisaties, lease-constructies en andere hybride vormen van financieringen.

Binnen de praktijkgroep is up-to-date kennis aanwezig van financieringstransacties en ontwikkelingen op de wereldwijde kapitaalmarkten.De praktijkgroep Finance mag financiële instellingen, ondernemingen en investeringsfondsen tot haar voornaamste cliënten rekenen. De professionaliteit van cliënten tezamen met de snelheid van de transacties zorgen voor een prettige dynamiek. Onze associates zijn betrokken bij zowel nationale als internationale transacties. Vaak worden in Amsterdam structuren toegepast in samenwerking met onze teams in Londen, Frankfurt of New York, die daarmee vanwege hun diepe kaptaalmarkten al ruimere ervaring hebben opgedaan. Dat maakt het enorm uitdagend en inspirerend, en vereist een grote mate van expertise op de cross-roads van het ondernemingsrecht, effectenrecht, vermogensrecht, insolventierecht en financiële regulering.

IP/IT

IP/IT

De praktijkgroep Intellectual Property/Information Technology (IP/IT) voert juridisch complexe octrooiprocedures voor internationale cliënten van kantoor. Daarnaast adviseert dit team regelmatig op het gebied van fusies en overnames in de TMT sector of anderszins met een technisch karakter. Ook privacy en dataprotectie maken een steeds groter deel uit van onze praktijk. Uiteraard houdt het team zich ook bezig met het auteurs- en merkenrecht.

Wereldwijd bestaat de praktijkgroep Intellectual Property/Information Technology (IP/IT) uit meer dan 150 professionals. In Amsterdam is het team van ruim 10 advocaten uiteraard kleiner, maar niet minder internationaal georiënteerd en zeer zeker toonaangevend. Patent procedures spelen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Kenmerkend voor de praktijkgroep is de drive om specifieke technische kwesties te combineren met juridische kennis.

Als gespecialiseerde associate zit je dicht op de core-business van de cliënten. Dit zijn veelal bedrijven die concrete producten ontwikkelen en produceren. De voornaamste cliënten zijn actief in de farmaceutische industrie, de (mobiele) telecom-sector, de biotechnologie, de consumentenindustrie en de offshore industrie.

Notariaat

Notariaat

Het Amsterdamse notariaat is een integraal onderdeel van de praktijkgroep Corporate. Naast het meer traditionele notariële werk, zoals het opstellen van statuten, inbreng-, pand- en leveringsakten, fusie- en splitsingsdocumentatie, strekt de betrokkenheid van onze (kandidaat-)notarissen zich uit tot de vennootschappelijke, vermogensrechtelijke en effectenrechtelijke advisering in brede zin. Het werk dat (kandidaat-)notarissen doen, vindt in de frontlinie plaats en is een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de ondernemingsrecht- en financieringspraktijk.

Het notariële team van circa 10 (kandidaat) notarissen fungeert als spin in het web van onze Corporate praktijk en wordt in de volle breedte van de praktijk ingezet. Je zou het notariaat kunnen zien als de hardcore techneuten van de praktijk. Ons specialisme is Boek 2 BW en van daaruit werken we nauw samen met associates binnen onze eigen Corporate praktijkgroep en met die van andere praktijkgroepen, zoals in het bijzonder ook met Finance, bijvoorbeeld in het kader van het vestigen van zekerheidsrechten. Maar ook met de associates van de praktijkgroep People & Reward, onder andere bij het opzetten van een management aandelenoptieplan. Of met die van Dispute Resolution, bij de afwikkeling van een schikking waarbij overdracht van aandelen onderdeel van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen is.

Ook werkt ons Notariaat intensief samen met buitenlandse kantoorgenoten. Voor een cross-border joint-venture, een internationale beursgang of de structurering van een herfinanciering in diverse jurisdicties is kennis van de technische corporate structuur en het delen van die kennis ‘binnen de firm‘ van essentieel belang.

People & Reward

People & Reward

Internationaal bestaat de praktijkgroep P&R uit ruim 120 advocaten. In Amsterdam werkt de arbeidsrechtpraktijk geïntegreerd samen met de andere praktijkgroepen, in het bijzonder met de Corporate praktijk. Onze advisering heeft betrekking op allerlei aspecten van overnames en herstructureringen, zoals overgang van onderneming, harmonisering van arbeidsvoorwaarden en pensioenen, medezeggenschap, CAO’s en de juridische positie van directie en hoger management. Daarnaast komt ook het meer individuele arbeidsrecht aan bod, zoals ontslagzaken en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. We adviseren en procederen.

Met de praktijkgroep Dispute Resolution werken wij samen bij de behandeling van arbeidsrechtelijke geschillen; met Tax voor loonbelastingvragen, aandelenoptieplannen, en vraagstukken betreffende excessieve beloning; samen met Intellectual Property/Information Technology begeleiden wij  outsourcing trajecten.

Tax

Tax

De internationale fiscale praktijk bestaat uit ruim 150 fiscalisten. In nauwe samenwerking met de praktijkgroepen Corporate en Finance adviseren de medewerkers van de praktijkgroep Tax bij fusies en overnames, equity en debt capital markets transacties, reorganisaties en private equity transacties. Fiscalisten werken vaak aan het structureren van een transactie. In de regel gaat het om grensoverschrijdende transacties, waaraan de praktijkgroep met internationale teams werkt. Daarnaast behoort het opstellen van contracten tot de werkzaamheden. Met name het alloceren van en onderhandelen over fiscale risico’s in een dergelijk contract. Verder begeleiden wij (her)structureringen, (her)financieringen en complexe financiële producten, zoals securitisations, ECB-financiering en overige structured debt transacties.

Een ander aspect van de praktijk is het bijstaan van cliënten in geschillen met de Belastingdienst (begeleiden bij onderzoeken en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures). Ook ondersteunt Tax het People & Reward team bij de fiscaal juridische aspecten van arbeidsrechtelijke vragen en geschillen, zoals beloningsvormen, management- en werknemersparticipatie, maar ook bij ontslagzaken.

De praktijkgroep Tax bestaat uit fiscalisten die te allen tijde overzicht houden, sociaalvaardig, en technisch uitstekend onderlegd zijn. Wanneer je werkt aan transacties waar landen over de hele wereld bij betrokken zijn, zijn dit noodzakelijke skills. Soms zoom je in, dan weer neem je afstand om het overzicht te bewaren.

Careers/Associates

Knowledge

Wij hebben de filosofie om de knowhow ter beschikking te stellen van alle associates van ons kantoor en deze samen verder te ontwikkelen.

(Senior) Knowledge lawyer

(Senior) Knowledge lawyer

Als knowledge lawyer ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van best practice kennis en je stimuleert kennisdeling binnen de praktijkgroep waaraan je verbonden bent. Je werkt nauw samen met onze partners en associates en bent het centrale aanspreekpunt voor praktische knowhow in je vakgebied en bent betrokken bij de interne opleiding van associates.

De knowledge lawyers binnen Freshfields zijn volledig gekwalificeerde juristen met een rechtenopleiding en professionele ervaring als advocaat.
De functie vereist initiatief, gecombineerd met communicatieve vaardigheden en teamgeest en de bereidheid om te leren en innovatief te werken. Tegelijkertijd geeft het je de vrijheid om je eigen ideeën te realiseren en stelt het je in staat om flexibel te werken (ook in deeltijd).

Practice Support Associates

Practice Support Associates

Als Practice Support Associate (PSA) maak je deel uit van een dynamisch team binnen Freshfields en je ondersteunt onze associates bij hun dagelijkse werkzaamheden voor Nederlandse en buitenlandse cliënten.

In de rol van PSA houd je je bezig met verwerken van dossiers en de inventarisatie van bewijsstukken. Daarnaast houd je je ook bezig met know-how, bijvoorbeeld door het bijhouden van modellen, het schrijven van onderzoeksnotities en de voorbereiding van onze juridische lunches.
In deze zeer diverse rol neem je het initiatief om de werklast te structureren en ben je innovatief in het bedenken van slimme manieren van werken of ideeën om onze activiteiten te vereenvoudigen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.