Development & Engagement

Development & Engagement

Wij bieden je een uitgebreid programma aan. Vanaf dag één zullen wij je individueel en professioneel ondersteunen bij al je carrièrestappen en bieden je ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid.

Development & Engagement

Werk is een groot deel van je leven – maar niet alles

Een gezonde balans tussen werk en privé is noodzakelijk voor een succesvolle carrière. Wij bieden een werkomgeving waarin mensen worden gewaardeerd en iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. De combinatie van uitdagend werk met de best mogelijke ontwikkeling van onze mensen leidt tot een win-win situatie. We ondersteunen onze medewerkers actief op hun carrièrepad. We moedigen hen aan en dagen iedereen uit hun vaardigheden te ontwikkelen. Aangepast naar vakgebied en beroepservaring kun je kiezen uit een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.
Samengevat richten we ons op meer dan ons dagelijks werk, namelijk op het gebied van Leren & Ontwikkeling, Diversiteit & Inclusie, Verantwoord Ondernemen en Mental Wellbeing.

Hoe we samenwerken bepaalt wat we samen bereiken

Deel uitmaken van Freshfields betekent deel uitmaken van een wereldwijd team. Zoals bij elk uitstekend presterend team, draagt iedereen bij aan het uiteindelijk afleveren van werk van wereldklasse. Een cruciale rol hierin is vertrouwen hebben in elkaar. Wij ondersteunen elkaar en inspireren elkaar om het uiterste uit onszelf te halen. Binnen Freshfields volgen wij 4 pijlers: tonen wij respect naar elkaar, zijn wij er voor elkaar, zijn wij open naar elkaar en geven wij elkaar het juiste voorbeeld.

Learning & Development
Learning & Development

Binnen ons kantoor ervaar je dat je carrière in het teken staat van ambitie en ontwikkeling. We hebben veel aandacht voor juridisch inhoudelijke ontplooiing, maar ook voor de ontwikkeling van zowel professionele als persoonlijke vaardigheden.

Startende advocaten, fiscalisten en kandidaat-notarissen volgen de reguliere beroepsopleidingen. Advocaten volgen daarnaast ook de Law Firm School (LFS).
Bij ons leer je het vak primair via ‘training on the job’, want vanaf de eerste dag word je door partners en ervaren associates intensief betrokken bij zaken. Je zult al vrij snel zelfstandig te werk gaan, met de verantwoordelijkheden die daarbij passen. Dit is merkbaar in de werkzaamheden die je verricht, maar ook in de contacten die je onderhoudt met cliënten, kantoorgenoten en wederpartijen.

Af en toe kan dat voelen alsof je in het diepe wordt gegooid, maar we houden je goed in de gaten! Zo deel je een kamer met een ervaren associate. Je hoort en ziet hoe hij of zij zaken aanpakt en je kunt met elkaar sparren over het werk waar je mee bezig bent. Binnen Freshfields wordt er ook een Connector aan je toegewezen. Dit is een ervaren associate die je gedurende het jaar op vastgestelde momenten begeleidt in je ontwikkelingscurve. Hij of zij neemt periodiek de tijd om met jou in gesprek te gaan over je performance en ontwikkeling.

Freshfields zelf biedt daarnaast een intern opleidingsprogramma aan dat zowel lokaal, regionaal en ‘global’ is opgezet.

Het volgen van externe cursussen en het bijwonen van seminars moedigen wij aan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een Grotius specialisatieopleiding of Harvard Summer School.
Wij stimuleren onze associates te publiceren in vaktijdschriften of via andere media. Velen van hen zijn betrokken bij interne en externe onderwijs- en opleidingsactiviteiten.

Binnen Europa bieden we iedere kantoorgenoot ook de mogelijkheid op Explore Europe (EE) te gaan. Dit houdt in dat je voor een korte periode (1-4 weken) werkzaam bent op een van de kantoren binnen Europa om je collega’s daar te ontmoeten, te leren van elkaar en je eigen ervaring uit te breiden. Ook bestaat voor iedere associate de mogelijkheid voor korte of langere termijn op secondment te gaan, bij een van de andere kantoren wereldwijd of bij een cliënt.

Om goed te kunnen functioneren in een internationale en dynamische setting, is meer nodig dan alleen juridische vakkennis. Ons interne opleidingsprogramma besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van deze en andere professionele vaardigheden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onze “Advance” programma’s , die vast onderdeel zijn van het programma van iedere associate. Deze meerdaagse internationale bijeenkomsten zijn bijzonder geschikt om collega’s van verschillende Freshfields-kantoren te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Naast aandacht voor de professionele vaardigheden wordt er ook veel tijd en aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden, denk hierbij aan coaching en het vitality programma met o.a. mindfulness en leren om gaan met worklife balance.

Diversity
Diversity

Bij Freshfields gaat het ons om de persoon en het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, wat je voorkeuren zijn.
Kwaliteit is belangrijk, maar het is tegelijkertijd zeker zo belangrijk je niet blind te staren op je eigen talent, kennis, succes en open te staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Excellent, and not too serious” is een goede omschrijving van onze cultuur, mentaliteit en ambitie. Het vindt zijn weerslag in de manier waarop wij met elkaar en onze cliënten samenwerken. Talentvolle, gedreven en leergierige mensen met humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen zijn bij ons goed op hun plaats. Ter bevordering van de diversiteit en de integratie brengen we mensen met gemeenschappelijke doelen en belangen bij elkaar en creëren we informatieplatforms. Onze interne kantoornetwerken zijn daarom een essentieel onderdeel van ons Diversity & Inclusion beleid.

Halo
Enige tijd geleden hebben we ons LGBT+ netwerk “Halo” gelanceerd en het Diversiteitshandvest ondertekend. Halo bevordert de wereldwijde integratie en gelijkheid van onze lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele collega’s. Naast mensen die zich identificeren met de LGBT+ gemeenschap, worden medewerkers die het netwerk willen ondersteunen – onze zogenaamde Halo Champions – uitgenodigd deel uit te maken van Halo.

Vrouwennetwerken
Onze vrouwennetwerken zijn actief binnen onze kantoren over de hele wereld en werken aan het verbeteren van de genderrelaties binnen het kantoor.
Zij streven naar het creëren van een omgeving waarin vrouwen en mannen in gelijke mate in staat zijn hun potentieel te ontwikkelen. Ze organiseren een breed scala aan verschillende activiteiten en evenementen, waarvoor ook wordt samengewerkt met cliënten en externe organisaties.

We erkennen dat het belangrijk is een werkomgeving te creëren die voor iedereen even aantrekkelijk is, ongeacht je geslacht. Daarom hebben onze Vrouwen netwerken in november 2018 onze “Every Day Gender Equality Commitment” (EDGE) gelanceerd. Het heeft tot doel de gelijkheid van mannen en vrouwen in het hele kantoor wereldwijd te bevorderen. Voor meer informatie hierover, klik hier http://responsiblebusiness.freshfields.com/rb-edge

Inclusion
Inclusion

Binnen Freshfields zijn we er van overtuigd dat we gerichte initiatieven en programma’s moeten hebben op het onderwerp inclusiviteit.
We hebben daarom een aantal initiatieven ontwikkeld gericht op het creeëren van een inclusieve cultuur. Voorbeelden van deze initiatieven zijn:

– Inclusive Leadership Training – een trainingsprogramma om partners & managers te helpen erachter te komen hoe ze hun mogelijk vooroordeel / bias bij beslissingen over talent kunnen verminderen en hun inclusieve leiderschapsvaardigheden kunnen versterken.
– Reverse Mentoring – een programma dat we in januari 2019 hebben gelanceerd in samenwerking met onze interne diversiteitsnetwerken. In het kader van dit programma werden de partners, principal associates en counsels gedurende zes maanden begeleid door een meer diverse junior collega.
– Unconscious Bias training – een training om het bewustzijn van onze cognitieve vooringenomenheid (unconscious bias) zoals vooroordelen, stereotypen of andere vormen van vooringenomenheid te verhogen en onze eigen unconscious bias nader te onderzoeken.

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen

Het corporate social responsibility (CSR) beleid van Freshfields Amsterdam bestaat uit pro bono werk en een investering in de gemeenschap. De pro bono activiteiten van Freshfields richten zich op de kern van onze business, juridische ondersteuning van goede doelen en initiatieven.

In het Freshfields netwerk staat ieder jaar één maand in het teken van de Community Challenge. Dit is een jaarlijks terugkerend internationaal vrijwilligersinitiatief in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle werknemers van Freshfields worden uitgenodigd tijdens werkuren deel te nemen aan deze Community Challenge.

Freshfields Amsterdam neemt ook afwisselend deel aan verschillende andere initiatieven, om de diversiteit van ons beleid te waarborgen. We staan altijd open voor suggesties voor initiatieven die aansluiting vinden bij onze CSR-visie.

Mental wellbeing
Mental wellbeing

Zowel professioneel als privé ontvangen we elke dag de meest uiteenlopende prikkels en is het een uitdaging hoe hier mee om te gaan. We streven ernaar een omgeving te creëren die de openheid biedt om over mentale uitdagingen te praten. Freshfields stuurt dit gesprek op alle niveaus van het kantoor over de hele wereld op vele manieren aan en heeft verschillende programma’s opgezet die gericht zijn op het voorkomen en/of vinden van manieren om potentiële mentale stress aan te pakken. De mental health awareness training en de mental health mentor training zijn hier voorbeelden van. Ook bieden wij op kantoor Amsterdam een zeer uitgebreid vitality programma aan met o.a. kostenloos sporten bij diverse sportscholen binnen Amsterdam en in overleg coaching voor alle medewerkers.